Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Pothuizenschildersbedrijf.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Pothuizenschildersbedrijf.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Pothuizenschildersbedrijf.nl verstrekt. Pothuizenschildersbedrijf kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Pothuizenschildersbedrijf.nl uw gegevens nodig heeft
Pothuizenschildersbedrijf.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Pothuizenschildersbedrijf.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Pothuizenschildersbedrijf.nl uw gegevens bewaart
Pothuizenschildersbedrijf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Pothuizenschildersbedrijf.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek
Op de website van Pothuizenschildersbedrijf.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Pothuizenschildersbedrijf.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Statistieken op de site
Pothuizenschildersbedrijf.nl maakt gebruik op de site van statistieken om bij te houden hoe gebruikers onze websitegebruiken en hoe de zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar de database van de website.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pothuizenschildersbedrijf.nl. Pothuizenschildersbedrijf.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen van de site
Pothuizenschildersbedrijf.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Pothuizenschildersbedrijf.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Pothuizenschildersbedrijf.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Pothuizenschildersbedrijf via:

Eigenaar van Pothuizenschilderbedrijf

K.G. Pothuizen
Molenaarserf 57
3991 KR Houten
Mobiel: +31 (0)6 412 68 313
Email:
info@pothuizenschildersbedrijf.nl